QUẢN LÝ SẢN XUẤT (MES)

MES – giải pháp quản lý tổng thể hoạt động sản xuất, tạo nên dòng chảy liên thông giữa các phòng ban và máy móc, giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt thông tin

Giải pháp quản lý hoạt động sản xuất

Mục tiêu cốt lõi hệ thống MES của ROSTEK​

Hiệu quả đạt được thông qua MES​

CÁC MODULE TRONG MES

+ Quản lý sản phẩm: tạo mới/sửa/xóa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm thông qua bộ lọc tiện ích;
+ Quản lý biến thể sản phẩm: tạo mới/sửa/xóa biến thể sản phẩm, tra cứu nhanh biến thể sản phẩm;
+ Quản lý định mức nguyên vật liệu: định nghĩa thành phần & định mức của từng nguyên vật liệu hình thành nên một sản phẩm;
+ Quản lý số lô/sê-ri: hệ thống có thể quản lý nhiều lô hàng hóa giống hệt nhau, giúp người dùng có được thông tin truy xuất nguồn gốc đầy đủ;
+ Quản lý quy trình sản xuất: định nghĩa quy trình và các bước tiến hành sản xuất;
+ Quản lý năng lực sản xuất: tạo mới/sửa/xóa năng lực sản xuất. Năng lực sản xuất có thể là con người hoặc máy móc;

Gồm báo cáo lệnh sản xuất và báo cáo hoạt động sản xuất, giúp người dùng xem và theo dõi các thông tin chính xác để đưa ra quyết định sản xuất kịp thời, mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Cấu hình các thông số cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất được vận hành theo đúng quy trình đã đề ra. Người dùng có thể thiết lập dễ dàng các thông số, tính năng từ màn hình thiết lập. 

phần mềm quản lý sản xuất giúp người dùng quản lý hiệu quả các hoạt động vận hành sau: 

Close Menu
Postcodes site