ROSTEK MES PLATFORM

Các ứng dụng trong ROS-MES được thiết kế theo nguyên tắc module. Khách hàng có thể tùy chọn tính năng trong các gói phần mềm khác nhau.

MES TRONG HỆ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

PHÂN LỚP TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Trong phân tầng quản trị trong doanh nghiệp, MES thuộc tầng quản trị sản xuất. Đầu vào của hệ thống MES đến từ đơn hàng của khách hàng trên ERP. Sau khi đơn bán hàng được chốt, các công việc trong MES bắt đầu được triển khai từ các nghiệp vụ thiết kế sản phẩm, thiết kế quy trình sản xuất đến việc mua hàng, lập lịch sản xuất, quản lý chất lượng và cuối cùng là nhập kho thành phẩm.

Các dữ liệu sản xuất được thực thi và ghi nhận trong MES đến từ tầng IIoT (Industrial IOT) trực tiếp qua các hệ SCADA hoặc qua thiết bị thu thập dữ liệu trung gian.

GIẢI PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU

ROSTEK INDUSTRIAL IOT DEVICE

Để đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu đa dạng từ các loại máy móc khác nhau, nhu cầu cần có một thiết bị đáp ứng các yêu cầu cơ bản này là một điều không thể thiếu khi hướng tới sản xuất thông minh.

ỨNG DỤNG

Phần cứng của chúng tối có thể dễ dàng tích hợp vào đa dạng các loại máy khác nhau với nguyên lý đơn giản, hiệu quả, giá thành phù hợp. Với thiết bị trung gian này, khách hàng có thể sử dụng để thu thập dữ liệu từ các dây chuyền sản xuất như đếm sản phẩm, kiểm soát thời gian chạy/dừng/lỗi của máy móc, thu thập dữ liệu về công suất của máy…

Ngoài ra nền tảng ROSTEK MES cũng tương thích với hầu hết các thiết bị sẵn có trên thị trường qua chuẩn truyền thông MODBUS. 

CẤU HÌNH

8 Input; 2 Output; 2 Analogue; 2 RS-485; Wifi 2.4G

Close Menu
Postcodes site