Giải pháp giám sát gia công ROS-TPS

TPSProduction Tracking System

Lập lịch, triển khai, giám sát sản xuất theo công đoạn trên máy CNC, máy công cụ.

TỰ ĐỘNG HÓA VIỆC ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT

Hệ thống tracking trong sản xuất giúp tự động hóa quá trình sản xuất.

Lập lịch tự động

Lập lịch tự động

Kết nối, thu thập dữ liệu Chạy/Dừng/Lỗi từ bất kỳ máy móc từ bất kỳ thiết bị nào trên sàn nhà máy.
Theo dõi từng công đoạn

Theo dõi từng công đoạn

Kết nối, thu thập dữ liệu Chạy/Dừng/Lỗi từ bất kỳ máy móc từ bất kỳ thiết bị nào trên sàn nhà máy.
Báo cáo hiệu suất

Báo cáo hiệu suất

Kết nối, thu thập dữ liệu Chạy/Dừng/Lỗi từ bất kỳ máy móc từ bất kỳ thiết bị nào trên sàn nhà máy.

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM ROS-TPS

ĐƠN GIẢN – MẠNH MẼ – HIỆU QUẢ

Ứng dụng Smartphone trong việc ghi nhận dữ liệu sản xuất

Với nền tảng ghi nhận dữ liệu đa dạng trên nhiều nền tảng:

  • Website
  • Ứng dụng Android
  • Ứng dụng IOS

Việc ghi nhận dữ liệu sản xuất theo cộng đoạn được triển khai một cách dễ dàng, linh hoạt và tức thời

TÍCH HỢP OEE THIẾT BỊ

Đưa ra đánh giá tổng quát
về hiện trạng sản xuất của doanh nghiệp

Dữ liệu được thu thập liên tục, tức thì qua hệ thống IIoT giúp trực quan hóa việc kiểm soát máy móc trong nhà máy

Bằng việc tích hợp thêm hệ thống theo dõi OEE của máy, hiệu suất tổng thể của nhà máy có thể được đưa ra một cách chính xác nhất.

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

TIN TƯỞNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Close Menu
Postcodes site