FOUNDER OF ROSTEK

CHU ĐỨC THÀNH - CEO

Email: thanhcd@rostek.com.vn

NGUYỄN VĂN HỘI - COO

Email: hoinv@rostek.com.vn

Ngô Thanh Tùng - CFO

Email: tungnt@rostek.com.vn

TECHNICAL LEADER

ThS. ĐOÀN VĂN DƯƠNG

 • ROBOTIC TECHNICAL LEADER
 • Thạc sĩ Điều khiển tự động tại Italia
 • Email: duongdv@rostek.com.vn

NGUYỄN NHƯ VŨ

 • SALE MANAGER
 • Kỹ sư bán hàng – giải pháp
 • Email: vunn@rostek.com.vn

KS. ĐỖ NGỌC ĐỨC

 • SOFTWARE TECHNICAL LEADER
 • Kỹ sư công nghệ thông tin – ĐHBKHN
 • Email: ducdn@rostek.com.vn

ADVISOR BOARD

Nguyễn Văn Quí

 • SHAREHOLDER
 • Chuyên gia Vision
 • 7 năm kinh nghiệm quản lý, phát triển và hoàn thành các dự án tự động hóa cho các doanh nghiệp FDI
 • Email: quinv@rostek.com.vn
 

TS. NGUYỄN THÀNH

 • SHAREHOLDER
 • Chuyên gia điện – điện tử
 • Nguyên Giám đốc Trung tâm điều khiển – Viện hàng không vũ trụ Viettel
 • Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thiết bị Viễn thông – Vinsmart – VinGroup
 • Email: thanhn@rostek.com.vn
 

TS. NGUYỄN NGỌC KIÊN

 • MENTOR
 • Chuyên gia cơ khí
 • Phó trưởng bộ môn cơ khí – ĐHBKHN
 • PGĐ – Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo, Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ Cơ khí
 • Email: kiennn@rostek.com.vn

ThS. NGUYỄN TUẤN

 • MENTOR
 • Chuyên gia công nghệ thông tin
 • 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm tại châu Âu
 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty Eastgate Software
 • Email: tuann@rostek.com.vn

GIỚI THIỆU VỀ ROSTEK

Close Menu
Postcodes site