Với mục tiêu thiết kế và phát triển các robot và hệ thống robot công nghiệp có tính hiệu quả cao về mặt chi phí, sáng tạo về cấu hình và giải pháp công nghệ, đáp ứng nhanh và linh hoạt về nhu cầu tự động hóa cho các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển, mà cụ thể là phục vụ trước mắt cho thị trường Việt Nam, và sau đó là xuất khẩu sang thị trường các nước đang phát triển. Các robot và hệ thống robot công nghiệp được phát triển với nhiều cấu hình linh hoạt (flexible configuration) và bộ phận chức năng (funcational units), nhằm đáp ứng nhanh về nhu cầu công nghệ và ứng dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tự động hóa sản xuất, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống robot đa năng hiện đại với chi phí cao về cả đầu tư, vận hành và bảo trì. Rostek cung cấp mẫu Robot công nghiệp cho các nhiệm vụ cụ thể như sau.

may han rostek
ROBOT HÀN
may-boc-xep
ROBOT BỐC XẾP
may-phun-son
ROBOT PHUN SƠN
Close Menu
Postcodes site