Six Sigma

Phương pháp 6 SIGMA là gì ? Six Sigma (6 Sigma, hay 6σ) là một hệ phương pháp cải tiến quy trình kinh doanh và quản lý chất lượng bằng…

Continue Reading

JIT – Just in time

Just In Time là gì? Định nghĩaSản xuất tức thời trong tiếng Anh là Just in time, viết tắt là JIT. JIT là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn…

Continue Reading
Close Menu